FIRE EXTINGUISHER

ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A, B และ C (FIRE RATING : 6A20B)

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

Dry Chemical มาตราฐาน มอก. 332-2537

ความสามารถในการดับเพลิงประเภท : A ชนิดของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก / B ชนิดของเหลว เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ สี ก๊าซ / C เป็นการเผาไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าโดยการอาร์ค สปาร์คการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง

เครื่องดับเพลิง
ชนิดน้ำยาเหลวระเหย

BF 2000 Clean Agent Fire Extinguisher

ความสามารถในการดับเพลิงประเภท : A ชนิดของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก / B ชนิดของเหลว เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ สี ก๊าซ / C เป็นการเผาไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าโดยการอาร์ค สปาร์คการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง